حرف دل

یاعلی

دنبال شعر و قافیه بودم تمام عمر

این بیت ها حواس مرا از تو پرت کرد


حرف دل تموم شد...

شعر دارم ولی حوصله شعر رو ندارم...

هرکی کار دیگه ای داشت بیاد اینجا...

ولایت عشق 2

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392ساعت 20:32  توسط محمد جواد خراشادی زاده